Integritetspolicy
& användarvillkor

På Hällesdalens Gård behandlar vi dina personuppgifter i olika sammanhang, t.ex. när du beställer tjänster hos oss, övernattar i något av våra boenden, utnyttjar tjänster som vi tillhandahåller och i andra sammanhang. I vår integritetspolicy hittar du information om vår behandling av personuppgifter. Nedan finner du också kontaktuppgifter om du har frågor eller om du vill begära tillgång till information.
 
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den vid var tid gällande svenska dataskyddsförordningen, här nedan GDPR.
 
Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter
Vårt företag Hällesdalens Gård AB, 559188-6238, tfn +46(0)706-276964 email: info@hallesdalen.com är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i våra system för bokning, fakturering och verksamhetsdrift. Vi är vidare behandlingsansvariga för vår marknadsföring och utskick av e-post till våra kunder och andra kontakter.
 
Behandling av personuppgifter i samband med bokning av övernattning och vistelse
I samband med de bokningar som du gör själv eller som andra gör på uppdrag av dig, behandlar vi personuppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla avtalet om bokning och köp av tjänster. Detta avser uppgifter som du lämnat till oss direkt eller som du lämnat till oss via en resebyrå eller en agent. Vi behandlar t.ex. upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation. I vissa fall sparar vi ditt passnummer. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för din vistelse hos oss. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål avseende din vistelse. Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos oss, t.ex. spa, restaurang, room service, för att vi ska kunna leverera dessa tjänster och för att du ska kunna betala för dem.
 
Vi behandlar dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig, och dessutom så länge som gällande lagar och förordningar kräver att vi gör så.
 
Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål
När du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi och använder din e-postadress för att skicka nyheter och erbjudanden från oss. När du anmäler dig till våra event sparar vi och använder din e-postadress för att skicka framtida inbjudningar i enlighet med gällande regler.
 
Vi använder även din e-postadress eller ditt telefonnummer för att skicka nyheter, erbjudanden och inbjudningar i enlighet med regler gällande befintliga kundrelationer. Vår basis för detta är marknadsföringslagen.
 
Vi kan komma att kontakta dig via sociala medier efter ditt samtycke eller i enlighet med befintliga kundrelationer. För att använda sociala medier som kommunikationskanal måste vi lämna ut din e-postadress eller ditt telefonnummer till det sociala mediet. Vår basis för detta är samtycke eller legitima intressen.
 
Du kan närsomhelst dra tillbaka samtycke som du tidigare lämnat till oss. Du kan också avsäga dig att erhålla marknadsföring enligt befintliga kundrelationer. Detta gör du genom att skicka e-post till info@hallesdalen.com.
 
Kommersiell verksamhet i samband med vistelsen ska avtalas med oss.
 
Behandling av personuppgifter för utveckling, felsökning och säkerhet
Vi behandlar uppgifter, inklusive personuppgifter för att göra felsökningar och korrigera fel, för att förbättra våra tjänster och tekniken vi använder samt för att analysera användare och användarbeteenden. Dessutom behandlar vi personuppgifter för att verifiera din identitet, inklusive verifiering av identitet vid användning av våra digitala tjänster.
 
Vi anonymiserar uppgifter och tar fram statistik så långt de går, men måste också behandla personuppgifter för utvecklings-, felsöknings-, statistik- eller säkerhetsändamål.
 
Behandling av personuppgifter för andra ändamål
Om du kontaktar vår kundtjänst eller på annat sätt vänder dig till oss med förfrågningar, behandlar vi personuppgifter du lämnar i den utsträckning det behövs för att kunna besvara och logga din förfrågan. Basen för detta är legitima intressen, eller att kunna uppfylla avtal med dig, eller att besvara dina förfrågningar.
 
Förutom behandling som beskrivs i vår integritetspolicy eller baserat på ditt samtycke, kan vi i vissa fall tvingas att behandla personuppgifter när gällande förordningar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol ålägger oss eller tillåter oss detta.
 
Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, eller utan att gällande lagar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta.
 
För att undvika missförstånd vill vi förtydliga att vår databearbetning för behandling av uppgifter för våra egna ändamål, inte anses som utlämning.
 
Dina rättigheter
Som fysisk person har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
Du har rätt att begära information, rättelse och radering av personuppgifter vi behandlar avseende dig. Du har vidare rätt att begära begränsning av behandling, rätt att göra invändningar mot behandlingen och rätt till dataportabilitet. För att tillämpa dina rättigheter kan du maila oss till info@hallesdalen.comVi besvarar din begäran så fort som möjligt, och senast inom 30 dagar.
 
Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller be dig lämna ytterligare information innan vi låter dig utöva dina rättigheter gentemot oss. Det gör vi för att försäkra oss om att vi endast lämnar ut dina personuppgifter till dig – och inte till någon som utger sig för att vara du.
 
Cookies
Vi använder cookies for att förbättra användarupplevelsen på våra webbsidor.
Hällesdalens Gård använder även cookies för att spara statistik och för att kunna följa hur besökare navigerar webbsajten. Det går bra att använda webbsajten även utan kakor, men då kommer inte informationen att sparas mellan sidorna. 
 
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
 
En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet (t.ex. din smartphone, dator, surfplatta). Cookies hjälper till att identifiera vilka sidor som besöks på vår webbplats. Den information som sparas med hjälp av cookies kan t.ex. vara hur du använder webbplatsen, vilken webbläsare du använder och vilka webbsidor du har besökt.
En permanent cookie ligger kvar på din enhet under en förutbestämd tid. En sessioncookie sparas tillfälligt i din enhets minne medan du är inne på våra hemsidor. Sessioncookies raderas när webbläsaren stängs ner. Vi använder både permanenta cookies och sessioncookies. 
 
Om du inte vill att våra webbsidor sparar cookies på din enhet, kan du inaktivera cookies i din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kommer funktionaliteten på våra webbsidor att minska.
 
Personanpassad vistelse hos oss
På Hällesdalens Gård vill vi erbjuda våra kunder den absolut bästa hotellupplevelsen som passar den enskilde gästens preferenser och köphistorik.
 
Vi vill, på basis av berättigade intressen använda uppgifter vi mottagit från dig avseende dina önskemål om rum (t.ex. «fönster mot havet» «önskar varm badtunna vid ankomst») och uppgifter om dina köp hos oss för att kunna erbjuda dig en kundanpassad vistelse.
Denna information samlas in baserat på de köp du gör hos oss och de önskemål du framfört till våra anställda.
 
Du kan motsätta dig vår användning av dina uppgifter för personlig anpassning av din vistelse. Detta kan göras genom att skicka ett e-postmeddelande till info@hallesdalen.com.
 
Ändringar i integritetspolicyn eller behandlingen
Vi jobbar kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra tjänster gentemot våra kunder. Detta kan komma att ändra tillvägagångssättet eller omfattningen av vår behandling av personuppgifter. Informationen vi lämnar i denna integritetspolicy kommer därför att ändras och uppdateras från tid till annan. Vi kommer också att ändra integritetspolicyn i enlighet med nya regler eller om myndighetspraxis kräver så.